Τεχνικές έξυπνου πωλητή και διαχείριση ψυχολογίας πελάτη (15 Σεπτεμβρίου 2016 – Λάρνακα)

Μετά την επιτυχία που είχε το προηγούμενο σεμινάριο μας με θέμα Τεχνικές πωλήσεων και Διαχείριση Ψυχολογίας Πελάτη αποφασίσαμε να το υλοποιήσουμε και πάλι στις 15 Σεπτεμβρίου στο Uclan Cyprus στη Λάρνακα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους και Στελέχη Τμημάτων Πωλήσεων & Δημοσίων Σχέσεων
 • Στελέχη Τμημάτων marketing & εξυπηρέτησης πελατών
 • Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Νομικούς και Ιατρούς
 • Υποψήφιους νέους επιχειρηματίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί διότι μετά την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου πωλητή
 • Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας των πωλήσεων
 • Αναγνωρίζουν τα κίνητρα των πελατών για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων
 • Διαχειρίζονται και κατευθύνουν τα συναισθήματα και τη στάση του πελάτη απέναντι στην αγορά του προϊόντος
 • Γνωρίζουν τις σκέψεις του πελάτη σε συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες
 • Προσδιορίζουν την προσωπικότητα του πελάτη και ανιχνεύουν τις ανάγκες του
 • Επηρεάζουν την αντίληψη του πελάτη για αύξηση της προσφερόμενης αξίας και της παρακίνησης του πελάτη
 • Διοικούν τις αναδυόμενες συγκρούσεις και τα παράπονα των πελατών
 • Υιοθετούν καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του Επιθετικού Πελάτη
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα ψυχολογικά στοιχεία επηρεάζουν την απόφαση του πελάτη (ατομικά και ομαδικά) για την αγορά του προϊόντος
 • Επικοινωνούν με τρόπο που αυξάνει τους πιστούς πελάτες και τις πολλαπλασιαστικές πωλήσεις
 • Πετυχαίνουν Αύξηση των Πωλήσεων και Βελτίωση των Σχέσεων με τους Πελάτες

Στόχοι του Προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι οι καταρτιζόμενοι να μπορούν:

 • να συνδέσουν τις επιτυχημένες τεχνικές πωλήσεων με την ψυχολογία του πελάτη έτσι ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών και κατά συνέπεια ο όγκος των πωλήσεων και ο βαθμός πίστης του πελάτη στην επιχείρηση.
 • να συνδέσουν αποτελεσματικά την τρέχουσα πελατεία τους με τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων λαμβάνοντας υπόψη και επηρεάζοντας την ψυχολογία του πελάτη, μέσω βιωματικών ασκήσεων εστιασμένων στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το Επιχορηγημένο πρακτικό σεμινάριο “Τεχνικές Έξυπνου Πωλητή και Διαχείριση Ψυχολογίας Πελάτη ” έχει σχεδιαστεί με στόχο την Αύξηση των Πωλήσεων και βελτίωση των Σχέσεων με τους Πελάτες μέσω της επικοινωνίας και της σωστής διαχείρισης της ψυχολογίας του πελάτη.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: Χαράλαμπος Ταπάκης

Ο Χαράλαμπος Ταπάκης έχει αποφοιτήσει από το University of Salford με σπουδές στα οικονομικά για επιχειρήσεις, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Northumbria. Έχει συμπληρώσει 14 έτη (από 20 συνολικά εργασιακής πείρας) ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (παρέχοντας υπηρεσίες σε Στρατηγικά, Οργανωτικά Θέματα και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) και ως Εκπαιδευτής σε διάφορους τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία, Στρατηγική Ανάπτυξη, Διαχείριση Χρόνου, Διαχείριση Έργων, οικονομική διαχείριση, Ασφάλεια & Υγεία, Αλλαγή, Νέα Κουλτούρα, κλπ) γεγονός που τον έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό οργανισμών και έργων. Μέσα από την πείρα αυτή, χειρίστηκε αριθμό περιπτώσεων οργανισμών οι οποίοι αντιμετώπιζαν θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τα οικονομικά δεδομένα, τις εισπράξεις και πολλά άλλα. Δημιούργησε για λογαριασμό πελατών, συστήματα εισπράξεων και λειτουργίας εισπρακτικής πολιτικής. Σημαντικός ρόλος του αφορούσε την προσπάθεια χειρισμού της αλλαγής από ένα τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τις εισπράξεις σε άλλο βελτιωμένο τρόπο.

Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών η παροχή άτυπης και οργανωμένης εκπαίδευσης αφορούσε τομείς όπως καθοδήγηση προσωπικού, επικοινωνία εντός της εταιρείας και με πελάτες, εξυπηρέτηση πελατών, αξιοποίηση της ομαδικότητας, οργάνωση, πωλήσεις, branding και μάρκετινγκ, διευθυντικές πρακτικές, Ασφάλειας & Υγείας στο γραφειακό περιβάλλον, Προσέγγιση Εργοδοτών στη ΔΥΑ, Διαχείριση Χρόνου & Διαχείριση έργων, Οργάνωση & Διαδικασίες, Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των σεμιναρίων στα οποία συμμετείχε επιχορηγήθηκαν από την ΑνΑΔ.

Ως σύμβουλος συμμετείχε επίσης το 2007 – 2009 στο σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις 1-4 ατόμων, και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 30 εταιρείες αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αλλαγή, ενώ διαχειρίστηκε την αλλαγή μαζί τους για τη δημιουργία νέας κουλτούρας και προσέγγισης (προς πελάτες, προσωπικό, λειτουργία, κλπ). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναλώθηκε χρόνος για τα θέματα των εισπράξεων, σύστημα εισπράξεων και τιμολογιακής πολιτικής.

Τέλος, η εμπειρία του σε διευθυντικές θέσεις μετά την απόκτηση του ΜΒΑ (μετά το 1998) πρόσφερε χρήσιμες εμπειρίες στο χειρισμό σύνθετων προβλημάτων αλλά και του έγκαιρου χειρισμού διαφόρων θεμάτων με πρακτικό τρόπο.

Ημέρα & Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015.

1 Συνάντηση Χ 7 ώρες 09:00-17:30

Τόπος Διεξαγωγής:  UCLan Cyprus, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 12-14. Πύλα, Λάρνακα.

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 105 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο από ΑνΑΔ – 84

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο –21+ ΦΠΑ (19.95).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο και να ανακαλύψετε τα μυστικά για την σωστή Διαχείριση της Ψυχολογίας του Πελάτη και Αύξηση των Πωλήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification