Πρόγραμμα ΙΠΕ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» / Restart 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε την 1η πρόσκληση (2016) για υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που εντάσσεται στο πακέτο Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Στα πλαίσια της 1ης αυτής πρόσκλησης, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το εν λόγω Πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οργανισμοί έρευνας και άλλοι φορείς.

Για την παρούσα προκήρυξη του προγράμματος «Έρευνα Στις Επιχειρήσεις», θα διατεθεί το ποσό των €4.000.000

Οι αιτητές μπορούν να διεκδικήσουν  χορηγία ύψους μέχρι και €200.000 και με ένταση μέχρι και 70% στον συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 24 400664 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: [email protected]