ΝΕΟ Σχέδιο Χορηγιών | Μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων – Καθεστώς 4.2

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών «ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».  Το Καθεστώς 4.2 περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014 – 2020.

Οι ΜΜΕ οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο, είτε αυτές είναι υφιστάμενες, είτε νέες, μπορούν να διεκδικήσουν χορηγία από €200.000 (για πολύ μικρές επιχειρήσεις) μέχρι και €400.000 (για μικρές, μέτριες και μεγάλες).

Αιτήσεις στα πλαίσια της υφιστάμενης πρόσκλησης θα γίνονται δεκτές από 10 Μαρτίου μέχρι 10 Ιουνίου 2016.

Σκοπός του Σχεδίου Χορηγιών είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται (ή θα δραστηριοποιηθούν) στον τομέα της μεταποίησης ή / και εμπορίας γεωργικών προϊόντων τα οποία υπάγονται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού / κόστους της επιχειρηματικής πρότασης.

Σε αυτή την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων που έχει ανακοινωθεί, θα διατεθούν €10 εκ. στις ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο.

Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια στην συμπλήρωση και υλοποίηση της αίτησης. Αποταθείτε στα τηλέφωνα 24400664 και 99347380 Κ. Αντώνη Νικολάου.

Πατήστε εδώ περισσότερες πληροφορίες,συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου.