ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Η εταιρεία μας Zebranico Consulting LTD σας ενημερώνει για τα νέα σχέδια του τμήματος εργασίας! 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο: 24400664 

Email: [email protected]

1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Άνεργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα (για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες η επιχορήγηση θα είναι 50% και για τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα η επιχορήγηση θα είναι 60%) για πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών όλων των κατηγοριών και όσων δεν μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ ).

•Προϋπολογισμός: €4.000.000

•Επωφελούμενοι: 700 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €5.000 (για επιχορήγηση 50%) και €6.000 (για επιχορήγηση 60%)

• Ύψος Χορηγίας: 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου (για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες) και 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου (για τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα). •Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Δέκα μήνες (10) επιχορηγούμενοι συν δύο (2) πρόσθετοι μήνες χωρίς επιχορήγηση (10+2).

•Ημερομηνία Προκήρυξης: 7.11.2016

———————————————————————————————-

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις (σε συνεργασία με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων).

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για πρόσληψη άνεργων ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις (άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ).

•Προϋπολογισμός: €1.000.000

•Επωφελούμενοι: 100 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €10.000

• Ύψος Χορηγίας: 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

•Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης.

•Ημερομηνία προκήρυξης: 24.10.2016

———————————————————————————————-

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία (σε συνεργασία με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων). Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για πρόσληψη άνεργων ατόμων με αναπηρία (άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ).

•Προϋπολογισμός: €2.000.000

•Επωφελούμενοι: 100 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €20.000

• Ύψος Χορηγίας: 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

•Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης.

•Ημερομηνία προκήρυξης: 24.10.2016

———————————————————————————————-

4. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ληπτών ΕΕΕ σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση 3-μήνης Κατάρτισης. Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για πρόσληψη άνεργων ληπτών ΕΕΕ (άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης για τρις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη. Το Σχέδιο θα είναι σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) .

•Προϋπολογισμός: €5.000.000

•Επωφελούμενοι: 850 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €6.000

• Ύψος Χορηγίας: 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

•Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης.

•Ημερομηνία Προκήρυξης: 14.11.2016

———————————————————————————————-

5. Σχέδιο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (σε συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου) Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που απασχολούν εργαζομένους και εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, για πρόσληψη άνεργων ατόμων εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

•Προϋπολογισμός: €2.400.000

•Επωφελούμενοι: 100 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €24.000

• Ύψος Χορηγίας: 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

•Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης.

•Ημερομηνία Προκήρυξης: Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης άνεργων προσώπων θα προκηρυχθεί στις 31.10.2016 και το Σχέδιο Εργοδότησης θα προκηρυχθεί με την ολοκλήρωση Προγράμματος Επιμόρφωσης και των νενομισμένων διαδικασιών που προβλέπονται για την εργοδότηση Φροντιστών.

———————————————————————————————-

6.Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Άνεργων άνω των 50 ετών. Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα (για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες η επιχορήγηση θα είναι 70% για πρόσληψη άνεργων ηλικίας άνω των 50 ετών (άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ).

•Προϋπολογισμός: €4.200.000

•Επωφελούμενοι: 500 άτομα

•Ανώτατο Όριο: €8.400

•Ύψος Χορηγίας: 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

•Περίοδος εφαρμογής ΣΔΧ: Δέκα μήνες (10) επιχορηγούμενοι συν δύο (2) πρόσθετοι.

•Ημερομηνία Προκήρυξης: 31.10.2016