Υπουργείο Εργασίας: Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Έκτακτα Σχέδια Κατάρτισης στην Τουριστική Βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο 

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι θα θέσει σε εφαρμογή δύο Έκτακτα Σχέδια Κατάρτισης στην Τουριστική Βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία και στα κέντρα αναψυχής.

Με βάση τα Σχέδια αυτά, οι καταρτιζόμενοι θα λαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό τους και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επιστρέφουν στους εργοδότες που τους καταρτίζουν το ποσό που θα δικαιούταν ο καθένας εάν λάμβανε επίδομα ανεργίας, ενεργοποιώντας σχετική πρόνοια της Νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

  • Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 και Ιανουαρίου 2017 – Μαΐου 2017 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων), και
  • Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017.

1.Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίoδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους σε κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

2. Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 (για Ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων: περίοδος Ιανουαρίου 2017 – Μαϊου 2017)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 (για Ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων: περίοδος Ιανουαρίου 2017 – Μαϊου 2017). Αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων το Σχέδιο θα εφαρμοστεί, με τους ίδιους όρους, για την περίοδο Ιανουαρίου 2017 – Μαίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 400664 και στο [email protected]