Επιχορηγημένο Σεμινάριο για Ηγεσία και Διοίκησης Ομάδος για Managers, Supervisors, Team Leaders και Προϊσταμένους (Λεμεσός, 21 & 22/12/2016)

Βασική ανάγκη της κατάρτισης:

Οι υπεύθυνοι Εταιρειών ,Οργανισμών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά Διευθυντικά Στελέχη οφείλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους στην Διεύθυνση και Εποπτεία των χώρων όπου και ασκούν δραστηριότητα.

Είναι αναγκη να καταρτιστούν σε νέες μεθόδους απόδοσης και τεχνικών εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Το συγκεκριμμένο πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιπρόσθετες γνώσεις και θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων και τη βελτίωση της εικόνας τους τόσο στο προσωπικό όσο και στη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης, εταιρείας,οργανισμού εφόσον απορρέουν από τις ίδιες τις ανάγκες τους.

Το πρόγραμμα «Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος για Managers, Supervisors, Team Leaders και πρϊσταμένους τμημάτων» είναι συμμετοχικό (Interactive) σεμινάριο που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών στην οργάνωση και διοίκηση της σύγχρονης επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του θα είναι οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να :

  •  Διοικούν σωστά το χώρο της Επιχείρησης, Εταιρείας, του Οργανισμού ή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  •  Να αποκτήσουν τη δυνατότητα-ικανότητα να πρετοιμάζουν και να οργανώνουν με τρόπο σωστό στον οποίο και δραστηριοποιούνται.
  •  Να διοικούν σωστά τον χώρο όπου ηγούνται.
  •  Να κάνουν σωστό καταμερισμό εργασιών στους υπαλλήλους.
  •  Να τηρούν σωστά χρονοδιαγράμματα εργασιών.
  •  Να φροντίζουν για την καλύτερη επικοινωνία στον χώρο εργασίας τους.
  •  Να γνωρίζουν αποτελεσματικές πρακτικές του σύγχρονου Management με έμφαση στην Ηγεσία.
  •  Να μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας με έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και την συνεργασία.
  •  Να μπορούν να διοικούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τους υφιστάμενους τους,λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης, και της δυναμικής των ομάδων.

Που Απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Υπεύθυνους και Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμών και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση τους και την πιστοποίηση τους σε θέματα Ηγεσίας και Εποπτείας.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: Χαράλαμπου Ταπάκη

Ο Χαράλαμπος Ταπάκης έχει αποφοιτήσει από το University of Salford με σπουδές στα οικονομικά για επιχειρήσεις, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Northumbria. Έχει συμπληρώσει 14 έτη (από 20 συνολικά εργασιακής πείρας) ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (παρέχοντας υπηρεσίες σε Στρατηγικά, Οργανωτικά Θέματα και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) και ως Εκπαιδευτής σε διάφορους τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία, Στρατηγική Ανάπτυξη, Διαχείριση Χρόνου, Διαχείριση Έργων, οικονομική διαχείριση, Ασφάλεια & Υγεία, Αλλαγή, Νέα Κουλτούρα, κλπ) γεγονός που τον έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό οργανισμών και έργων. Μέσα από την πείρα αυτή, χειρίστηκε αριθμό περιπτώσεων οργανισμών οι οποίοι αντιμετώπιζαν θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τα οικονομικά δεδομένα, τις εισπράξεις και πολλά άλλα. Δημιούργησε για λογαριασμό πελατών, συστήματα εισπράξεων και λειτουργίας εισπρακτικής πολιτικής. Σημαντικός ρόλος του αφορούσε την προσπάθεια χειρισμού της αλλαγής από ένα τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τις εισπράξεις σε άλλο βελτιωμένο τρόπο. Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών η παροχή άτυπης και οργανωμένης εκπαίδευσης αφορούσε τομείς όπως καθοδήγηση προσωπικού, επικοινωνία εντός της εταιρείας και με πελάτες, εξυπηρέτηση πελατών, αξιοποίηση της ομαδικότητας, οργάνωση, πωλήσεις, branding και μάρκετινγκ, διευθυντικές πρακτικές, Ασφάλειας & Υγείας στο γραφειακό περιβάλλον, Προσέγγιση Εργοδοτών στη ΔΥΑ, Διαχείριση Χρόνου & Διαχείριση έργων, Οργάνωση & Διαδικασίες, Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των σεμιναρίων στα οποία συμμετείχε επιχορηγήθηκαν από την ΑνΑΔ. Ως σύμβουλος συμμετείχε επίσης το 2007 – 2009 στο σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις 1-4 ατόμων, και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 30 εταιρείες αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αλλαγή, ενώ διαχειρίστηκε την αλλαγή μαζί τους για τη δημιουργία νέας κουλτούρας και προσέγγισης (προς πελάτες, προσωπικό, λειτουργία, κλπ). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναλώθηκε χρόνος για τα θέματα των εισπράξεων, σύστημα εισπράξεων και τιμολογιακής πολιτικής. Τέλος, η εμπειρία του σε διευθυντικές θέσεις μετά την απόκτηση του ΜΒΑ (μετά το 1998) πρόσφερε χρήσιμες εμπειρίες στο χειρισμό σύνθετων προβλημάτων αλλά και του έγκαιρου χειρισμού διαφόρων θεμάτων με πρακτικό τρόπο.

Ημέρα & Ημερομηνία διεξαγωγής:  Τετάρτη & Πέμπτη 21 & 22 Δεκεμβρίου, 2016

2 Συναντήσεις – 08:30-16:30

Τόπος Διεξαγωγής:  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (Φραγκλίνου Ρούσβελτ 168, 3045, Λεμεσός)

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο : – 297,50 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ – 238

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 59,50 + ΦΠΑ (56,50).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο και να μάθετε περισσότερα για την Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος για Managers, Supervisors, Team Leaders και Προϊσταμένους τμημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification