Ευρωπαϊκά Προγράμματα


H εταιρεία μας Zebranico Consulting LTD παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα επιχορήγησης όπως θα δείτε αναλυτικά πιο κάτω.

  • Eνημέρωση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Ενημέρωση για θέματα Ευρωπαϊκών και Εθνικών Σχεδίων και προγραμμάτων επιχορήγησης.
  • Ετοιμασία εντύπων – αιτήσεων.
  • Ανάπτυξη , διαχείριση και υλοποίηση Επιχειρηματικών Πλάνων.
  • Συμβουλευτικές υπηρερεσίες.
  • Υλοποίηση επιχορηγημένων ερευνητικών έργων.
  • Mελέτες βιωσιμότητας

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω μπορείτε να δείτε στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Zebranico Consulting LTD : European Programmes

zebranicoeuropean

Παρακαλώ περιμένετε...

Ενημερωθείτε έγκαιρα για Ευρωπαϊκά προγράμματα!

Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα ενημερωθούν για τα καινούρια σχέδια χορηγιών ή επιχορηγήσεων; Συμπληρώστε τα πιο κάτω: