Επιχορηγημένο Σεμινάριο με θέμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Η κρίση και η ευθύνη των εταιρειών στην κοινωνία

Ένα συμμετοχικό σεμινάριο που αποσκοπεί στο να ενημερώσει για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ο τρόπος με το οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς και τους εργαζομένους και συνεργάτες.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση, διαδικασίες που στοχεύουν να απαντούν στις ανησυχίες των καταναλωτών και να ανταποκρίνονται δεόντως σε ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ηθικά και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όλα αυτά, με τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Μεταξύ άλλων το σεμινάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα για:

  • Να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες στην σπουδαιότητα της προσφοράς των εταιρειών στην κοινωνία
  • Στην σύνδεση της στρατηγική της εταιρείας και την υλοποίηση στόχων που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη
  • Στην εξέλιξη και ανάπτυξη τόσο των ανθρώπων όσο και της εταιρείας
  • Οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν δικό τους πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την εταιρεία ή τον οργανισμό τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Προϊστάμενοι Τμημάτων
  • Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
  • Υποψήφιους νέους επιχειρηματίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
  • Υπεύθυνους Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ/ΕΚΕ

 

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο : – 170 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ 136

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 34 + ΦΠΑ (32,30).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ. 

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή : Παντελής Αγγελίδης

Ο Παντελής Αγγελίδης έχει αποφοιτήσει από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,  ενώ κατέχει πτυχίο BEng (Hons) Electronic & Communication Engineering  και μεταπτυχιακές σπουδές στο Quality & Environmental Management από το University of Glamorgan του Ηνωμένου Βασιλείου

Έχει εργαστεί για μεγάλες εταιρείες σε μεγάλες εταιρείες όπως η Primewaterhouse Coopers σαν Management System Consultant και η British American Tobacco Cyprus όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις όπως και του Διευθυντή Εταιρικών υποθέσεων και νομοθεσίας. Μέρος των καθηκόντων του ήταν και η διεύθυνση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας. Από το 2015 είναι ανώτερος σύμβουλος της QuadPrime.

Έχει μια μεγάλη εκπαιδευτική πείρα σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας, ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρική Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Κρίσεων και Επιχειρησιακή Συνέχεια.  Είναι υπεύθυνος του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και καθηγητής στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ηθικής στο KES College.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων/  σεμιναρίων προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπως το Nebosh International General, Certificate in Occupational Health & Safety, Control and investigation of Fraud, Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας, Lead Auditor σεμινάρια για συστήματα ISO κ.α.

Tέλος, από το 1998 είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και της Μηχανικής των Ηλ.Υπολογιστών, μέλος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας και μέλος του Security Institute of UK. Από το 2015 έγινε εγκεκριμένο πρόσωπο παροχής εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης από το τμήμα Εργασίας.

 

Ημέρα Διεξαγωγής: Τρίτη και Τετάρτη (30/05/2017 & 31/05/2017)
Ώρα: 08:30-13:00
Χώρος διεξαγωγής: 
Uclan Cyprus,Λάρνακα

 

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα    τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification