Η Εταιρεια

Η εταιρεία ZEBRANICO LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο έχοντας ως μέλημά της την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες όπως η ενημέρωση και διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων τόσο για επιχειρίσεις όσο και για Κοινότητες / Δήμους και άλλους Οργανισμούς.

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βάση στον τομέα της ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν κάθε φορά , στη δημιουργία προτάσεων-αιτήσεων για την εξασφάλιση μιας τέτοιας χρηματοδότησης καθώς και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών προγραμμάτων μέσω της διαχείρισής τους.