Entries by Costakis Panayiotou

Επιχορηγημένο Σεμινάριο με θέμα την Υγραεριοκίνηση

Υγραεριοκίνηση Ο όρος υγραέριο, γνωστό και με τον αντίστοιχο διεθνή όρο LPG (ελ – πι -τζι), σύντμηση του liquified petroleum gas, αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μίγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο(προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες αέρια, τα […]

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα […]

« Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία»

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με […]

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ!

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών, το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργοι […]

Επιχορηγημένο Σεμινάριο για Ηγεσία και Διοίκησης Ομάδος για Managers, Supervisors, Team Leaders και Προϊσταμένους (Λεμεσός, 21 & 22/12/2016)

Βασική ανάγκη της κατάρτισης: Οι υπεύθυνοι Εταιρειών ,Οργανισμών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά Διευθυντικά Στελέχη οφείλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους στην Διεύθυνση και Εποπτεία των χώρων όπου και ασκούν δραστηριότητα. Είναι αναγκη να καταρτιστούν σε νέες μεθόδους απόδοσης και τεχνικών εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Το συγκεκριμμένο πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους […]

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Η εταιρεία Ζebranico Consulting LTD  ανακοινώνει σήμερα το νέο σχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για λήπτες Ε.Ε.Ε. Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων (οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη). Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης […]

Σχέδια πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού στις επιχειρήσεις!

Διάφορα σχέδια έχουν προκηρυχθεί από τις Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία αποσκοπούν στην πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού και που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης. Οι στόχοι των σχεδίων αυτών εντάσσονται στα πλαίσια των περαιτέρω προσπαθειών για μείωση της ανεργίας, για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει […]

Επιχορηγημένο Σεμινάριο για Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας (Λάρνακα, 13 & 15 Δεκεμβρίου 2016)

Aσφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας Ένα συμμετοχικό σεμινάριο που αποσκοπεί να ενημερώσει για την αναγκαιότητα της γνώσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Τόσο η Υγεία όσο και η Ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελούν γνώσεις μεγίστης σημασίας καθότι οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν είναι αδιαμφισβήτητα […]

Υπουργείο Εργασίας: Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Έκτακτα Σχέδια Κατάρτισης στην Τουριστική Βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο  Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι θα θέσει σε εφαρμογή δύο Έκτακτα Σχέδια Κατάρτισης στην Τουριστική Βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία και στα κέντρα αναψυχής. Με βάση τα Σχέδια αυτά, οι […]