«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Η εταιρεία Ζebranico Consulting LTD  ανακοινώνει σήμερα το νέο σχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για λήπτες Ε.Ε.Ε.

Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων (οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη). Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Βασικός Άμεσος Στόχος: – Η ένταξη στην αγορά εργασίας ληπτών ΕΕΕ. – H παροχή προς τις επιχειρήσεις κινήτρων για την εργοδότηση ληπτών ΕΕΕ. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση τμήματος του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί. Στο πλαίσιο του Σχεδίου αναμένεται να ενταχθούν οκτακόσια πενήντα (850) άτομα από την Ομάδα Στόχου.

Για περισσότερες πληροφόριες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 24400664 καθώς και στο email zebranicoconsulting@gmail.com.

 

Πηγή :Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων