Επιχορηγημένο Σεμινάριο για Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας (Λάρνακα, 10 & 17 Nοεμβρίου 2016)

Aσφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας

Ένα συμμετοχικό σεμινάριο που αποσκοπεί να ενημερώσει για την αναγκαιότητα της γνώσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Τόσο η Υγεία όσο και η Ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελούν γνώσεις μεγίστης σημασίας καθότι οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν είναι αδιαμφισβήτητα πολλοί. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να ενσωματώνουν αυτού του είδους τις γνώσεις που στοχεύουν να απαντούν στις ανησυχίες των εργαζομένων και να ανταποκρίνονται δεόντως σε ζητηήματα όπως αυτά της προστασίας τους σύμφωνα πάντοτε με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές των προτύπων ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων το σεμινάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα για:

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στην μεθοδολογία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 • Πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.
 • Ενημέρωση προδιαγραφών προτύπων ασφαλείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Επιχειρήσεων.
 • Προϊσταμένοι Τμημάτων.
 • Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων.
 • Υποψήφιους νέους επιχειρηματίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.
 • Διευθυντές επιχειρήσεων κατασκευαστικών κλάδων.
 • Υπεύθυνους αποθηκών.
 • Υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας.
 • Προϊστάμενους τεχνικών υπηρεσιών.
 • Τεχνικούς ασφαλείας.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή : Παντελής Αγγελίδης

Ο Παντελής Αγγελίδης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στην Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλοντος από το University of Glamorgan του Ηνωμένου Βασιλείου και Διπλωματούχος Μηχανικός της Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (BEng Hons) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατέχει επίσης Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στην Ηλεκτρολογία.

Είναι εγκεκριμένο πρόσωπο παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης  από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΕΞΥΠΠ) καθώς και  εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού. Από το 1998  είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και της Μηχανικής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Από το 2015, ο Παντελής Αγγελίδης έχει εκλεγεί μέλος του Security Institute του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει διορισθεί επίσης μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του ΕΤΕΚ.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε μεγάλο πολυεθνικό οίκο στην Κύπρο παρέχοντας συμβουλές σε επιχειρήσεις, από ένα ευρύ φάσμα τομέων, στην εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

Υπήρξε επίσης για πολλά χρόνια μέλος της ομάδας των κορυφαίων στελεχών μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στην Κύπρο, όπου διεύθυνε διάφορους τομείς όπως της διοίκησης ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Εταιρικής Εικόνας και Νομοθετικών Υποθέσεων. Έχει εκτενή επαγγελματική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο στη Διαχείριση κινδύνων από τη θέση που κατείχε. Έχει επίσης ενδιατρίψει στη εκτίμηση κινδύνων και προπαρασκευή σχεδίων που σχετίζονται με την Εταιρική Ασφάλεια, διαχείριση κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.  Έχει τέλος διευθύνει αριθμό μεγάλων και σύνθετων έργων αποτελούμενα από πολυεθνικές ομάδες έργου.

Ο Παντελής Αγγελίδης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις εφαρμογής συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας & Υγείας και Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και Αξιολόγησης και Διαχείρισης Επιχειρησιακού Κινδύνου σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Διδάσκει ταυτόχρονα Ασφάλεια και Υγεία και συντονίζει κλάδο Περιβαλλοντικών σπουδών σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο.

Ημέρα & Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη, 10 & 17 Νοεμβρίου 2016 

2 Συναντήσεις – 09:00-16:30

Τόπος Διεξαγωγής:  Uclan Cyprus, Λάρνακα

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο : – 255 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ 204

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 51 + ΦΠΑ (48,45).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο και να μάθετε περισσότερα για την Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification