Σχέδια πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού στις επιχειρήσεις!

Διάφορα σχέδια έχουν προκηρυχθεί από τις Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία αποσκοπούν στην πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού και που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.

Οι στόχοι των σχεδίων αυτών εντάσσονται στα πλαίσια των περαιτέρω προσπαθειών για μείωση της ανεργίας, για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Κύπρο εδώ και λίγα χρόνια καθώς επίσης και των περαιτέρω προσπαθειών για ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας (νέοι άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ).

Τα Σχέδια στοχεύουν στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε Σχέδιο.

Τα σημαντικότερα Σχέδια που έχουν προκηρυχθεί είναι:

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους (κάτω των 30 ετών) άπειρους πτυχιούχους, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 6 μηνών. Μέγιστο χορήγημα €1100/μήνα.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργα άτομα, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του ανέργου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 4 μηνών. Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50

Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργα άτομα άνω των 50, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του ανέργου, για περίοδο 10 μηνών. Μέγιστο χορήγημα €8400.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργα άτομα με Αναπηρία, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του ανέργου, για περίοδο 24 μηνών. Μέγιστο χορήγημα €20000.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του ανέργου, για περίοδο 12 μηνών. Μέγιστο χορήγημα €10000.

H Zebranico Consulting διαθέτει πολυετή εμπειρία σχετικά με την ενημέρωση και υποστήριξη προς επιχειρήσεις όσο αφορά την διεκπεραίωση και παρακολούθηση αιτήσεων για τα πιο πάνω σχέδια.

Για περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Οργανισμού, στο τηλέφωνο 24400664 ή μέσω email στο zebranicoconsulting@gmail.com